Mirja Uronen Oy


Asiantuntevaa kopio- ja tulostuspalvelua

Tulosteet tarpeen mukaan


Halu­amme olla asi­akkaamme paras kump­pani, joka tar­joaa monipuolisia tulostus- ja kopi­oin­tipalvelui­ta nopeal­la ja täs­mäl­lisel­lä toim­i­tuk­sel­la. Tukemme ja asiantun­te­muk­semme ovat aina asi­akkaamme käytettävissä.

Asi­akkai­ta palvel­laan vankalla asiantuntemuksella.


Ota yhteyt­tä, niin ker­romme lisää miten voimme aut­taa sin­ua tulostustarpeissasi!

Val­oko­pi­o­laitos Mir­ja Uro­nen Oy

Torikatu 5 C
53100 LAPPEENRANTA

 


Avoinna ma — pe 8:00 — 16:20


Ota yhteyt­tä, niin ker­romme lisää miten voimme aut­taa sin­ua tulostustarpeissasi!


Sijain­timme
Torikatu 5 C
53100 Lappeen­ran­ta

tilaukset@kopiouronen.fi
puh. (05) 4530 121