Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 viikkoa sitten 
DoAudit Oy

Syksyl­lä jatke­taan edelleen näi­den asioiden paris­sa. Luon­nol­lis­es­ti Win­dows 11 tulee mukaan, ja allekir­joit­ta­neelta lisäti­etoa voi kysyä nyt tes­tiver­sion koke­muk­sista.

Kesä 2021 asi­akas­in­fo löy­tyy siis:

www.doaudit.fi

// eri­ty­is­toimek­sian­not // Microsoft 365 // Win­dows & Mac, tabletit ja äly­puhe­limet // IT auditointi 
Näytä enem­mänNäytä vähem­män

Syksyllä jatketaan edelleen näiden asioiden parissa. Luonnollisesti Windows 11 tulee mukaan, ja allekirjoittaneelta lisätietoa voi kysyä nyt testiversion kokemuksista.

Kesä 2021 asiakasinfo löytyy siis:

https://www.doaudit.fi

// erityistoimeksiannot // Microsoft 365 // Windows & Mac, tabletit ja älypuhelimet // IT auditointi

Kom­men­toi Facebookissa

Win­dows 11 — kysy miten toimii ja mitkä sovel­luk­set toimi­vat jo heinäku­us­sa 2021.

Lataa lisää