Asiantuntevaa kopio- ja tulostuspalvelua!

Tulosteet tarpeen mukaan

Olemme monipuo­li­nen tulostusta­lo, jos­sa asi­akkai­ta palvel­laan vankalla asiantun­te­muk­sel­la. Halu­amme olla asi­akkaamme paras kump­pani, joka tar­joaa monipuolisia tulostus- ja kopi­oin­tipalvelui­ta nopeal­la ja täs­mäl­lisel­lä toim­i­tuk­sel­la. Tukemme ja asiantun­te­muk­semme ovat aina
asi­akkaamme käytettävissä

Meiltä saa kaiken­laisia tulostus­palvelui­ta raken­nus­pi­irus­tuk­sista käyn­tiko­rt­tei­hin, tar­roista roll-upei­hin. Meiltä löy­tyvät myös suun­nit­telu­palve­lut. Toim­i­tu­saikamme ovat erit­täin lyhy­itä ja saat tarvit­taes­sa esim. käyn­tiko­r­tit, esit­teet, julis­teet  tai tar­rat jopa päivässä!

Ota yhteyt­tä, niin ker­romme lisää miten voimme aut­taa sin­ua tulostustarpeissasi!

Ajankohtaista

UUTUUS!

Antimikrobi­nen kalvo

Kal­vo tap­paa jopa 99,9% tun­ne­tu­ista bak­teereista (mm.listeria, mrs­ma, kolibak­teeri, sal­mo­nel­la ja stafy­lokok­ki). Kysy meiltä lisää!